Jan Brouwer

Cultuur

TOPdelft en het Prinsenkwartier hebben in april, mei en juni 2019 een cursus Filosofie en Wetenschap georganiseerd. Er waren 6 sprekers die allen een of meerdere wetenschapsfilosofen bespraken van de vroege oudheid tot de hedendaagse filosofen.

De folder staat op de volgende link http://Wetenschap en filosofie tekst maart 2019

De bijdragen van Jan Brouwer staat op http://Popper 23 april 2019 kleur

mei 27th, 2019

TOP en het Prinsenkwartier organiseerden in de maanden oktober, november en december een cursus filosofie en politiek. Er kwamen 10 sprekers. Sprekers waren Rob Hundman, Dirk de Schutter, Gijs van Oenen, Kristine Leenman, Jasper Schaaf, Marja van Bijsterveldt, Marije van den Berg, Jan Brouwer, Sandra Kensen, Arthur Weststeijn en Hubertus Bahorie.

Het programma staat op de site van het Prinsenkwartier. De samenvatting staat op de volgende link:http://Politiek en Filosofie een onderzoek met burgers van Delft mei 2019

oktober 1st, 2018

Tags: , ,

De gemeente Delft heeft het plan opgevat museum Prinsenhof te verbeteren en geschikt te maken voor de 21ste eeuw. Dat moet samengaan met een aanpak van het Sint Agathaplein en het Prinsenkwartier. Er ligt een eerste plan voor van het architecten bureau Merk X. Het plan is beschikbaar via de site van de gemeente. Jan Brouwer is bestuurslid van TOP Delft, een van de leden van het Prinsenkwartier. TOP Delft heeft op woensdag 5 september en dinsdag 25 september een discussie georganiseerd over de plannen. Als bijdrage aan de discussie heeft Jan een commentaar geschreven. Dat is op te halen via bijgaande link. De discussies zijn te vinden op youtube.

Commentaar plan Museum Prinsenhof 20180715

juli 19th, 2018

Tags:

De vrije wil was een steeds terugkerend thema tijdens de cursus filosofie en religie op het Prinsenkwartier. Er waren vele sprekers. Te noemen zijn Harry Fitié, Hubertus Bahorie, Kader Abdolah, Jeroen Saris, Tina Geels, Ton de Kok, Miriam van Rijen, Willemijn Dicke, Dirk Helbing, Annette N Mul, Jonas Slaats, Lena Maria Scheen, Jan Brouwer, Paul van der Velde, Vinod Bhagwandin en Jac Hielema. De bijdrage van Jan Brouwer ging helemaal over de vrije wil en staat op de volgende link:  vrije wil 29 mei 2018

juli 18th, 2018

Enkele jaren geleden werd het boek De eindeloze trap uitgebracht door Afdh. Het is een filosofieboek over de oorsprong, ontwikkeling vorming van kennis. De inhoud is nog steeds bij de tijd en er zijn nog enkele exemplaren beschikbaar.

Maak 25 euro op rekening NL29 RABO 0125.3864.86 tnv Jan Brouwer en door naam en adres te mailen aan info@janbrouwer.eu. Het bedrag is inclusief 6% BTW en verzendkosten.

april 22nd, 2018

Tags:

Toeval bestaat is de titel van de tentoonstelling van Wilma Keizer in het Prinsenkwartier. Wilma heeft een jaar lang iedere dag een collage gemaakt, geïnspireerd door de informatie die er dagelijks op je af komt. Er zijn dus 365 verschillende collages, elk met een eigen verhaal. De tentoonstelling is in mei en juni te zien in het Prinsenkwartier.

Toeval bestaat

april 22nd, 2018

Tags: ,

Religie krijgt de laatste jaren een nieuwe plaats in onze samenleving. Vele kleine kerkgenootschappen zijn in opkomst en de nieuwkomers naar ons land brengen ook hun eigen godsdiensten mee. Een aantal grote noodlijdende religies wordt vervangen door een breed scala aan nieuwe levensbeschouwelijke impulsen. De vraag is nu wat het geheel van deze nieuwe impulsen, deze transitie, ons kan brengen.

Hierbij spelen de diepere opgaven van het dagelijks leven een leidende rol. De nieuwe cursus filosofie probeert te zoeken naar antwoorden. Dat doen we via drie thema’s: God en de schepping, God en geluk, God en samen leven. De cursus wordt gehouden van oktober 2017 tot maart 2018 en wordt georganiseerd door Jan Brouwer en Hubertus Bahorie

Sprekers zijn onder andere Harry Fitié, Kader Abdolah, Jeroen Saris, Ton de Kok, Jonas Slaats, Tina Geels en Annette Nubuntu Mul. Eind mei start een nieuwe reeks.

Meer informatie zie www.prinsenkwartier.nl

Filosofie en religie 20 april 2018

oktober 3rd, 2017

Tags: ,

Onlangs is afgerond het boek met de titel Rekenen aan de Stad. Dit boek gaat je helpen bij het begrijpen en verklaren de fysieke wereld om je heen. Zoals we gewend zijn om te begrijpen waarom een gebouw blijft staan en zoeken naar de constructieve logica van een gebouw, zo is er achter ieder gebouw ook een economische logica. Een logica die heeft bepaald dat het er staat, wordt gebruikt en hopelijk ook onderhouden.

Gebouwen zijn ruimtelijke investeringen die op bijna alle onderdelen in economisch opzicht anders zijn dan gewone producten. Iedereen die te maken heeft met het tot stand brengen en houden van gebouwen zou kennis op dit vlak moeten hebben.

Het boek bestaat uit drie delen. Het eerste deel gaat over die maatschappelijke context, die hoe dan ook gaat veranderen na de meest recente crisis en die veranderingen spelen een grote rol. Er komen nieuwe spelers en nieuwe werkwijzen. Het is belangrijk daarvan een beeld te vormen. Het tweede deel behandelt de voorbereiding en deel drie gaat in op een aantal toepassingen.

Het boek is te bestellen door 25 euro over te maken op NL29 RABO 0125.3864.86 tnv Jan Brouwer en door naam en adres te mailen aan info@janbrouwer.eu. Het bedrag is inclusief 6% BTW en verzendkosten.

augustus 15th, 2017

Tags: ,

De 20ste eeuw stond in het teken van individualisering en de vorming van grote massaorganisaties. De organisatie van diensten, goederen, verkoop en communicatie moest ‘geproduceerd’ worden. Het paradigma in die tijd was aanvankelijk nog gemeenschappelijkheid. Ondertussen zijn we vrijer maar ook van faciliteiten afhankelijker geworden. Dat is ten koste gegaan van een gezonde manier van samenleven. Wat heeft de filosofie over deze ontwikkeling te melden?
Uit een samenwerking van Jan Brouwer (Prinsenkwartier) en Hubertus Bahorie (Stadsfilosoof) is in het Prinsenkwartier een drieluik ontstaan waarin werelden samenkomen van filosofische analyse, kunstzinnige expressie, muzikale vervoering, theatrale reflecties, technisch vernuft en verbeeldende film. Jan Brouwer schreef o.m. het boek De Eindeloze Trap, over de kunst van het maken. Hubertus Bahorie werkt aan De Kunst van het Discrimineren, een boek dat najaar 2017 verschijnen zal. De cursus start 7 februari 2017 en bestaat uit 12 delen (zie www.prinsenkwartier.nl).

februari 13th, 2017

Tags: ,

Voor Studium Generale in Utrecht is een lezing gehouden over de kunst van het maken. Er werd een toelichting gegeven op de inhoud van het boek ‘De eindeloze trap’ dat in 2013 werd uitgegeven door Afdh. Het boek beschrijft een nieuwe werkwijze om in een complexe levendige omgeving je weg te vinden. De werkwijze wordt toegepast op het maken van community art.

september 26th, 2016

Tags:

European cities are entering a new phase During the 20th century there was growth in nearly every aspect of society such as population, production, labour force, income, social security, education level, real estate, urban area, infrastructure, mobility, etc. Urban and rural planning were in fact the management and allocation of growth. During the last 30 years growth was still an important item but less dominant. In some areas we’ve seen stagnation or even decline. A new general jump in growth after the current crisis is not expected. In urban development there will be more emphasis on the preservation, transformation, reuse and redevelopment of the existing city. This new phase demands a different approach in urban and rural planning.
The long period of growth brought prosperity and new values but also imbalance in many areas. In the search for new opportunities a new approach has been developed based on societal values. Every city and it’s region develops physical, social, cultural, economical and other different values. In a vital city these values are in balance within the city and in balance with the surroundings. Whether one seeks a cooperative, smart, creative, sustainable, productive, hospitable, mobile or globalized city there is always a choice to be made in resources. Each project has an impact on several societal values. Each perspective emphasizes different values. Steering based on these values is an important means to achieve the right choices. The process is done by dividing the existing city into smaller units, such as neighbourhoods and by measuring and calculating the different values per unit. After evaluating the outcome with stakeholders, the civic demand is formulated and the search for an adequate response can start. This can result in projects on different fields. After a process of co creating new values can emerge. This all seems very simple but is difficult enough to find the right balance in times of limited resources. The article gives a description of the method.

A new approach to the planning of European cities – December 6 2015

september 26th, 2016

Tags:

In de NRC verscheen een kort artikel over het nut van cultuur. De discussie die gevoerd wordt over het nut van cultuur is al heel oud. Toen de eerste oermensen zich bezig hielden met het maken van grottekeningen kwamen ongetwijfeld ’s avonds bij het kampvuur de eerste klachten. “Kun je niet beter een buffel vangen in plaats van te tekenen? Dan hebben tenminste morgen wat te eten.” De grottekeningen staan er nog en worden door iedereen bewonderd, de buffel is allang verteerd. Toen de mens Afrika verliet zwierven allerlei groepen over de aarde. Onze voorouders hebben een plek gevonden in de vlakte, in de bergen, op het ijs, in de woestijn of zoals wij in het moeras. Dat heeft geleid tot een bonte verzameling aan talen en cultuuruitingen. Dit waren geen leuke dingen voor bij het haardvuur maar essentiële uitingen om op de gevonden plek te kunnen overleven. In de cultuur wordt gedrag, communicatie, symbolen en alle het denkbare betekenis gegeven. Kunst is het middel om binnen de cultuur het waardevolle te behouden en het nieuwe te verkennen. Het zijn onze middelen om te gaan met verandering in de meest ruime zin van het woord. Als er ooit in de geschiedenis een moment is geweest dat schreeuwt om investeren in cultuur, dan is dat nu wel, maar dan wel in een vorm waar deze oorspronkelijk voor is bedoeld. Het eerste wat dan te doen staat is het versterken van mensen en groepen mensen met creativiteit, oplossend en organiserend vermogen.

Het nut van cultuur januari 2014

september 26th, 2016

Tags:

Volgende pagina »