Jan Brouwer

Cultuur

In 1647 schreef Balthasar Gracián “Handorakel of de Kunst der Voorzichtigheid”. Het handorakel bevat 300 spreuken of levenswijsheden. Dirk van Dien maakte bij iedere spreuk een afbeelding. De spreuken werden vertaald door Annemarie Pilon en AFdH maakte er een prachtige uitgave van. Het is verkrijgbaar in iedere boekhandel.

maart 24th, 2024

Nu er weer een Ministerie van Volkshuisvesting komt is het de hoogste tijd na te denken over de nieuwe positie van de sociale huursector. In Nederland beschikken we over een gezonde sterke sociale sector en het is te gek voor woorden dat deze al jaren aan banden ligt. De voornaamste bijdrage aan het oplossen van de crisis op de woningmarkt is een gezonde goed functionerende sociale huursector.

Jan Brouwer schreef een artikel over dit onderwerp, dat is te zien via de link: VHV4.0

januari 18th, 2022

Jan Brouwer en Rob Hundman organiseren in de eerste maanden van 2020 een cursus filosofie en economie. Een reeks van prima sprekers voren het woord. Te noemen zijn Karim Benammar, Arjo Klamer, Sander Boon, Govert Buijs, Gabriel v.d. Brink, Huub Brouwer, Michel Scholte en Coen Teulings. De cursus is onderbroken vanwege Corona.

januari 30th, 2020

TOPdelft en het Prinsenkwartier hebben in april, mei en juni 2019 een cursus Filosofie en Wetenschap georganiseerd. Er waren 6 sprekers die allen een of meerdere wetenschapsfilosofen bespraken van de vroege oudheid tot de hedendaagse denkwijze.

De bijdragen van Jan Brouwer staat op http://Popper 23 april 2019 kleur

mei 27th, 2019

TOP, Prinsenkwartier en Delfia Batavorum organiseren een reeks lezingen over Hugo Grotius. Hugo Grotius werd in 1583 in Delft geboren vlak bij de Nieuwe Kerk. Hij werd als een wonderkind beschouwd. Op z’n tiende sprak hij al vloeiend Grieks en Latijn, schreef gedichten in deze talen en ging met 11 jaar naar de universiteit. Dat is pas hoog begaafd. De Franse koning noemde hem ‘le miracle de la Hollande’. We weten echter vrij weinig over hem. Er is natuurlijk het verhaal over de kist waaruit hij ontsnapte uit fort Loevestein. Dat weten de meeste mensen, maar waarom hij vast zat is minder bekend.Er zijn daarom nog vele vragen. Welke functies bekleedde hij en wat was zijn rol in de maatschappij. Waarom werd hij veroordeeld en wat deed hij na zijn ontsnapping? Sprekers zijn Henk Nellen, Jan Waszink, Tjaard Barnard, Arthur Eyffinger, Roel van Oosten en Luc Panhuysen. De reeks loopt van 14 maart tot 16 mei 2019 in het Prinsenkwartier.

De samenvatting is geschreven door Edwin Vermeij en staat op de volgende link: http://Samenvatting lezingenreeks Hugo Grotius 2019

februari 27th, 2019

TOP en het Prinsenkwartier organiseerden in de maanden oktober, november en december een cursus filosofie en politiek. Er kwamen 10 sprekers. Sprekers waren Rob Hundman, Dirk de Schutter, Gijs van Oenen, Kristine Leenman, Jasper Schaaf, Marja van Bijsterveldt, Marije van den Berg, Jan Brouwer, Sandra Kensen, Arthur Weststeijn en Hubertus Bahorie.

Het programma staat op de site van het Prinsenkwartier. De samenvatting staat op de volgende link:http://Politiek en Filosofie een onderzoek met burgers van Delft mei 2019

oktober 1st, 2018

Tags: , ,

De vrije wil was een steeds terugkerend thema tijdens de cursus filosofie en religie op het Prinsenkwartier. Er waren vele sprekers. Te noemen zijn Harry Fitié, Hubertus Bahorie, Kader Abdolah, Jeroen Saris, Tina Geels, Ton de Kok, Miriam van Rijen, Willemijn Dicke, Dirk Helbing, Annette N Mul, Jonas Slaats, Lena Maria Scheen, Jan Brouwer, Paul van der Velde, Vinod Bhagwandin en Jac Hielema. De bijdrage van Jan Brouwer ging helemaal over de vrije wil en staat op de volgende link:  vrije wil 29 mei 2018

juli 18th, 2018

Enkele jaren geleden werd het boek De eindeloze trap uitgebracht door Afdh. Het is een filosofieboek over de oorsprong, ontwikkeling vorming van kennis. De inhoud is nog steeds bij de tijd en er zijn nog enkele exemplaren beschikbaar.

Maak 25 euro op rekening NL29 RABO 0125.3864.86 tnv Jan Brouwer en door naam en adres te mailen aan info@janbrouwer.eu. Het bedrag is inclusief 6% BTW en verzendkosten.

april 22nd, 2018

Tags:

Toeval bestaat is de titel van de tentoonstelling van Wilma Keizer in het Prinsenkwartier. Wilma heeft een jaar lang iedere dag een collage gemaakt, geïnspireerd door de informatie die er dagelijks op je af komt. Er zijn dus 365 verschillende collages, elk met een eigen verhaal. De tentoonstelling is in mei en juni te zien in het Prinsenkwartier.

Toeval bestaat

april 22nd, 2018

Tags: ,

Religie krijgt de laatste jaren een nieuwe plaats in onze samenleving. Vele kleine kerkgenootschappen zijn in opkomst en de nieuwkomers naar ons land brengen ook hun eigen godsdiensten mee. Een aantal grote noodlijdende religies wordt vervangen door een breed scala aan nieuwe levensbeschouwelijke impulsen. De vraag is nu wat het geheel van deze nieuwe impulsen, deze transitie, ons kan brengen.

Hierbij spelen de diepere opgaven van het dagelijks leven een leidende rol. De nieuwe cursus filosofie probeert te zoeken naar antwoorden. Dat doen we via drie thema’s: God en de schepping, God en geluk, God en samen leven. De cursus wordt gehouden van oktober 2017 tot maart 2018 en wordt georganiseerd door Jan Brouwer en Hubertus Bahorie

Sprekers zijn onder andere Harry Fitié, Kader Abdolah, Jeroen Saris, Ton de Kok, Jonas Slaats, Tina Geels en Annette Nubuntu Mul. Eind mei start een nieuwe reeks.

Meer informatie zie www.prinsenkwartier.nl

Filosofie en religie 20 april 2018

oktober 3rd, 2017

Tags: ,

Onlangs is afgerond het boek met de titel Rekenen aan de Stad. Dit boek gaat je helpen bij het begrijpen en verklaren de fysieke wereld om je heen. Zoals we gewend zijn om te begrijpen waarom een gebouw blijft staan en zoeken naar de constructieve logica van een gebouw, zo is er achter ieder gebouw ook een economische logica. Een logica die heeft bepaald dat het er staat, wordt gebruikt en hopelijk ook onderhouden.

Gebouwen zijn ruimtelijke investeringen die op bijna alle onderdelen in economisch opzicht anders zijn dan gewone producten. Iedereen die te maken heeft met het tot stand brengen en houden van gebouwen zou kennis op dit vlak moeten hebben.

Het boek bestaat uit drie delen. Het eerste deel gaat over die maatschappelijke context, die hoe dan ook gaat veranderen na de meest recente crisis en die veranderingen spelen een grote rol. Er komen nieuwe spelers en nieuwe werkwijzen. Het is belangrijk daarvan een beeld te vormen. Het tweede deel behandelt de voorbereiding en deel drie gaat in op een aantal toepassingen.

Het boek is te bestellen door 25 euro over te maken op NL29 RABO 0125.3864.86 tnv Jan Brouwer en door naam en adres te mailen aan info@janbrouwer.eu. Het bedrag is inclusief 6% BTW en verzendkosten.

augustus 15th, 2017

Tags: ,

De 20ste eeuw stond in het teken van individualisering en de vorming van grote massaorganisaties. De organisatie van diensten, goederen, verkoop en communicatie moest ‘geproduceerd’ worden. Het paradigma in die tijd was aanvankelijk nog gemeenschappelijkheid. Ondertussen zijn we vrijer maar ook van faciliteiten afhankelijker geworden. Dat is ten koste gegaan van een gezonde manier van samenleven. Wat heeft de filosofie over deze ontwikkeling te melden?
Uit een samenwerking van Jan Brouwer (Prinsenkwartier) en Hubertus Bahorie (Stadsfilosoof) is in het Prinsenkwartier een drieluik ontstaan waarin werelden samenkomen van filosofische analyse, kunstzinnige expressie, muzikale vervoering, theatrale reflecties, technisch vernuft en verbeeldende film. Jan Brouwer schreef o.m. het boek De Eindeloze Trap, over de kunst van het maken. Hubertus Bahorie werkt aan De Kunst van het Discrimineren, een boek dat najaar 2017 verschijnen zal. De cursus start 7 februari 2017 en bestaat uit 12 delen (zie www.prinsenkwartier.nl).

februari 13th, 2017

Tags: ,

Volgende pagina »