Jan Brouwer

Cultuur

Voor Studium Generale in Utrecht is een lezing gehouden over de kunst van het maken. Er werd een toelichting gegeven op de inhoud van het boek ‘De eindeloze trap’ dat in 2013 werd uitgegeven door Afdh. Het boek beschrijft een nieuwe werkwijze om in een complexe levendige omgeving je weg te vinden. De werkwijze wordt toegepast op het maken van community art.

september 26th, 2016

Tags:

European cities are entering a new phase During the 20th century there was growth in nearly every aspect of society such as population, production, labour force, income, social security, education level, real estate, urban area, infrastructure, mobility, etc. Urban and rural planning were in fact the management and allocation of growth. During the last 30 years growth was still an important item but less dominant. In some areas we’ve seen stagnation or even decline. A new general jump in growth after the current crisis is not expected. In urban development there will be more emphasis on the preservation, transformation, reuse and redevelopment of the existing city. This new phase demands a different approach in urban and rural planning.
The long period of growth brought prosperity and new values but also imbalance in many areas. In the search for new opportunities a new approach has been developed based on societal values. Every city and it’s region develops physical, social, cultural, economical and other different values. In a vital city these values are in balance within the city and in balance with the surroundings. Whether one seeks a cooperative, smart, creative, sustainable, productive, hospitable, mobile or globalized city there is always a choice to be made in resources. Each project has an impact on several societal values. Each perspective emphasizes different values. Steering based on these values is an important means to achieve the right choices. The process is done by dividing the existing city into smaller units, such as neighbourhoods and by measuring and calculating the different values per unit. After evaluating the outcome with stakeholders, the civic demand is formulated and the search for an adequate response can start. This can result in projects on different fields. After a process of co creating new values can emerge. This all seems very simple but is difficult enough to find the right balance in times of limited resources. The article gives a description of the method.

A new approach to the planning of European cities – December 6 2015

september 26th, 2016

Tags:

In de NRC verscheen een kort artikel over het nut van cultuur. De discussie die gevoerd wordt over het nut van cultuur is al heel oud. Toen de eerste oermensen zich bezig hielden met het maken van grottekeningen kwamen ongetwijfeld ’s avonds bij het kampvuur de eerste klachten. “Kun je niet beter een buffel vangen in plaats van te tekenen? Dan hebben tenminste morgen wat te eten.” De grottekeningen staan er nog en worden door iedereen bewonderd, de buffel is allang verteerd. Toen de mens Afrika verliet zwierven allerlei groepen over de aarde. Onze voorouders hebben een plek gevonden in de vlakte, in de bergen, op het ijs, in de woestijn of zoals wij in het moeras. Dat heeft geleid tot een bonte verzameling aan talen en cultuuruitingen. Dit waren geen leuke dingen voor bij het haardvuur maar essentiële uitingen om op de gevonden plek te kunnen overleven. In de cultuur wordt gedrag, communicatie, symbolen en alle het denkbare betekenis gegeven. Kunst is het middel om binnen de cultuur het waardevolle te behouden en het nieuwe te verkennen. Het zijn onze middelen om te gaan met verandering in de meest ruime zin van het woord. Als er ooit in de geschiedenis een moment is geweest dat schreeuwt om investeren in cultuur, dan is dat nu wel, maar dan wel in een vorm waar deze oorspronkelijk voor is bedoeld. Het eerste wat dan te doen staat is het versterken van mensen en groepen mensen met creativiteit, oplossend en organiserend vermogen.

Het nut van cultuur januari 2014

september 26th, 2016

Tags:

Naar aanleiding van het boek de Eindeloze Trap is een artikel geschreven. Het heeft de titel ‘De oorsprong van de Logica’. Het artikel gaat in op drie vragen. Is de logica er altijd al geweest en is dus een daad van creatie bij de schepping (1); is het in de loop van de tijd ontstaan (2) of is het een menselijk bedenksel (3)? In het artikel wordt geprobeerd een antwoord te geven.
Artikel Oorsprong Logica 11 augustus 2014

september 26th, 2016

Tags:

In opdracht van Fonds1818 is in 2014 een effectanalyse uitgevoerd van de cultuurprojecten in Leiden en Delft. Alle projecten van Fonds1818 in beide steden zijn tegen het licht gehouden. Leiden kent een structurele financiering van de cultuur door twee fondsen en de gemeente. In Delft zijn er alleen losse incidentele projecten. In beide steden zijn er natuurlijk de bekende culturele instellingen als theater, bibliotheek en kunstopleiding. Veel nieuwe activiteiten concentreerden zich in het centrum en het centrum van Leiden lieet ook op verschillende vlakken een betere score zien.

september 26th, 2016

Tags: