Jan Brouwer

Cultuur

Nu er weer een Ministerie van Volkshuisvesting komt is het de hoogste tijd na te denken over de nieuwe positie van de sociale huursector. In Nederland beschikken we over een gezonde sterke sociale sector en het is te gek voor woorden dat deze al jaren aan banden ligt. De voornaamste bijdrage aan het oplossen van de crisis op de woningmarkt is een gezonde goed functionerende sociale huursector.

Jan Brouwer schreef een artikel over dit onderwerp, dat is te zien via de link: VHV4.0

januari 18th, 2022

TOP, Prinsenkwartier en Delfia Batavorum organiseren een reeks lezingen over Hugo Grotius. Hugo Grotius werd in 1583 in Delft geboren vlak bij de Nieuwe Kerk. Hij werd als een wonderkind beschouwd. Op z’n tiende sprak hij al vloeiend Grieks en Latijn, schreef gedichten in deze talen en ging met 11 jaar naar de universiteit. Dat is pas hoog begaafd. De Franse koning noemde hem ‘le miracle de la Hollande’. We weten echter vrij weinig over hem. Er is natuurlijk het verhaal over de kist waaruit hij ontsnapte uit fort Loevestein. Dat weten de meeste mensen, maar waarom hij vast zat is minder bekend.Er zijn daarom nog vele vragen. Welke functies bekleedde hij en wat was zijn rol in de maatschappij. Waarom werd hij veroordeeld en wat deed hij na zijn ontsnapping? Sprekers zijn Henk Nellen, Jan Waszink, Tjaard Barnard, Arthur Eyffinger, Roel van Oosten en Luc Panhuysen. De reeks loopt van 14 maart tot 16 mei 2019 in het Prinsenkwartier.

De samenvatting is geschreven door Edwin Vermeij en staat op de volgende link: http://Samenvatting lezingenreeks Hugo Grotius 2019

februari 27th, 2019

TOP en het Prinsenkwartier organiseerden in de maanden oktober, november en december een cursus filosofie en politiek. Er kwamen 10 sprekers. Sprekers waren Rob Hundman, Dirk de Schutter, Gijs van Oenen, Kristine Leenman, Jasper Schaaf, Marja van Bijsterveldt, Marije van den Berg, Jan Brouwer, Sandra Kensen, Arthur Weststeijn en Hubertus Bahorie.

Het programma staat op de site van het Prinsenkwartier. De samenvatting staat op de volgende link:http://Politiek en Filosofie een onderzoek met burgers van Delft mei 2019

oktober 1st, 2018

Tags: , ,

De vrije wil was een steeds terugkerend thema tijdens de cursus filosofie en religie op het Prinsenkwartier. Er waren vele sprekers. Te noemen zijn Harry Fitié, Hubertus Bahorie, Kader Abdolah, Jeroen Saris, Tina Geels, Ton de Kok, Miriam van Rijen, Willemijn Dicke, Dirk Helbing, Annette N Mul, Jonas Slaats, Lena Maria Scheen, Jan Brouwer, Paul van der Velde, Vinod Bhagwandin en Jac Hielema. De bijdrage van Jan Brouwer ging helemaal over de vrije wil en staat op de volgende link:  vrije wil 29 mei 2018

juli 18th, 2018

Toeval bestaat is de titel van de tentoonstelling van Wilma Keizer in het Prinsenkwartier. Wilma heeft een jaar lang iedere dag een collage gemaakt, geïnspireerd door de informatie die er dagelijks op je af komt. Er zijn dus 365 verschillende collages, elk met een eigen verhaal. De tentoonstelling is in mei en juni te zien in het Prinsenkwartier.

Toeval bestaat

april 22nd, 2018

Tags: ,

Religie krijgt de laatste jaren een nieuwe plaats in onze samenleving. Vele kleine kerkgenootschappen zijn in opkomst en de nieuwkomers naar ons land brengen ook hun eigen godsdiensten mee. Een aantal grote noodlijdende religies wordt vervangen door een breed scala aan nieuwe levensbeschouwelijke impulsen. De vraag is nu wat het geheel van deze nieuwe impulsen, deze transitie, ons kan brengen.

Hierbij spelen de diepere opgaven van het dagelijks leven een leidende rol. De nieuwe cursus filosofie probeert te zoeken naar antwoorden. Dat doen we via drie thema’s: God en de schepping, God en geluk, God en samen leven. De cursus wordt gehouden van oktober 2017 tot maart 2018 en wordt georganiseerd door Jan Brouwer en Hubertus Bahorie

Sprekers zijn onder andere Harry Fitié, Kader Abdolah, Jeroen Saris, Ton de Kok, Jonas Slaats, Tina Geels en Annette Nubuntu Mul. Eind mei start een nieuwe reeks.

Meer informatie zie www.prinsenkwartier.nl

Filosofie en religie 20 april 2018

oktober 3rd, 2017

Tags: ,

Voor Studium Generale in Utrecht is een lezing gehouden over de kunst van het maken. Er werd een toelichting gegeven op de inhoud van het boek ‘De eindeloze trap’ dat in 2013 werd uitgegeven door Afdh. Het boek beschrijft een nieuwe werkwijze om in een complexe levendige omgeving je weg te vinden. De werkwijze wordt toegepast op het maken van community art.

september 26th, 2016

Tags:

In de NRC verscheen een kort artikel over het nut van cultuur. De discussie die gevoerd wordt over het nut van cultuur is al heel oud. Toen de eerste oermensen zich bezig hielden met het maken van grottekeningen kwamen ongetwijfeld ’s avonds bij het kampvuur de eerste klachten. “Kun je niet beter een buffel vangen in plaats van te tekenen? Dan hebben tenminste morgen wat te eten.” De grottekeningen staan er nog en worden door iedereen bewonderd, de buffel is allang verteerd. Toen de mens Afrika verliet zwierven allerlei groepen over de aarde. Onze voorouders hebben een plek gevonden in de vlakte, in de bergen, op het ijs, in de woestijn of zoals wij in het moeras. Dat heeft geleid tot een bonte verzameling aan talen en cultuuruitingen. Dit waren geen leuke dingen voor bij het haardvuur maar essentiële uitingen om op de gevonden plek te kunnen overleven. In de cultuur wordt gedrag, communicatie, symbolen en alle het denkbare betekenis gegeven. Kunst is het middel om binnen de cultuur het waardevolle te behouden en het nieuwe te verkennen. Het zijn onze middelen om te gaan met verandering in de meest ruime zin van het woord. Als er ooit in de geschiedenis een moment is geweest dat schreeuwt om investeren in cultuur, dan is dat nu wel, maar dan wel in een vorm waar deze oorspronkelijk voor is bedoeld. Het eerste wat dan te doen staat is het versterken van mensen en groepen mensen met creativiteit, oplossend en organiserend vermogen.

Het nut van cultuur januari 2014

september 26th, 2016

Tags: