Jan Brouwer

Cultuur

TOPdelft en het Prinsenkwartier hebben in april, mei en juni 2019 een cursus Filosofie en Wetenschap georganiseerd. Er waren 6 sprekers die allen een of meerdere wetenschapsfilosofen bespraken van de vroege oudheid tot de hedendaagse denkwijze.

De bijdragen van Jan Brouwer staat op http://Popper 23 april 2019 kleur

mei 27th, 2019